Zajęcia indywidualne i w parach

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

FACE TO FACE TRAINING

 

 1. zajęcia dla uczniów klas 1-7 SP
 • spotkania trwają 45/50 minut
 • Uczeń wraz z rodzicem decydują czy zajęcia ma prowadzić lektor polski czy native speaker
 • Zajęcia mogą mieć formę korepetycji, podczas których lektor ćwiczy z uczniem zagadnienia ze szkoły, wyjaśnia niejasności i pomaga w przygotowaniach do sprawdzianów oraz w zadaniach domowych. Zajęcia mogę tez oznaczać doskonalenie językowe i poszerzać materiał szkolny o dodatkowe zagadnienia i słownictwo oraz dawać więcej przestrzeni na ćwiczenie języka mówionego. Mogą się także opierać wyłącznie na konwersacjach, grach i zabawach językowych.
 • Lektor ustala z rodzicem/opiekunem ucznia, czy podczas zajęć wykorzystywany będzie podręcznik, czy zajęcia będą bazować na dodatkowych materiałach dostarczonych przez lektora.
 • dzieci mają okazję do uczestniczenia w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych, na których spotykają zagranicznych gości i poznają świat poprzez język angielski

 

 • koszt zajęć indywidualnych 45/50 minutowych = 100 zł
 • podręcznik:                                płatny dodatkowo
 • czas trwania kursu: 09.2022 – 16.06.2023

 

 1. zajęcia dla uczniów klas 8, szkół średnich i uczniów dorosłych
 • spotkania trwają 60 minut
 • częstotliwość spotkań zależy od wyboru ucznia
 • Uczeń decyduje, czy zajęcia ma prowadzić lektor polski czy native speaker

 

 • Dla uczniów szkół średnich: zajęcia mogą mieć formę korepetycji, podczas których lektor ćwiczy z uczniem zagadnienia ze szkoły, wyjaśnia niejasności i pomaga w przygotowaniach do sprawdzianów oraz w zadaniach domowych. Zajęcia mogę tez oznaczać doskonalenie językowe i poszerzać materiał szkolny o dodatkowe zagadnienia i słownictwo oraz dawać więcej przestrzeni na ćwiczenie języka mówionego. Mogą się także opierać wyłącznie na konwersacjach z native speakerem.
 • Dla uczniów dorosłych: zajęcia mogą być nauką od podstaw, doskonalić umiejętności językowe, skupiać się na języku ogólnym lub biznesowym lub mieć charakter konwersacji.

 

 • Lektor ustala z uczniem, czy podczas zajęć wykorzystywany będzie podręcznik, czy zajęcia będą bazować na dodatkowych materiałach dostarczonych przez lektora.

 

 • koszt zajęć indywidualnych 60 minutowych = 120 zł
 • podręcznik:                                płatny dodatkowo
 • czas trwania kursu: 09.2022 – 16.06.2023

możliwość przedłużenia zajęć na okres letni

 

 

zajęcia w parach

 

Co dwie głowy, to nie jedna. Zajęcia w parach to świetna opcja! Dwie osoby na zajęciach pozwala na szereg ciekawych i efektywnych form nauki zarówno dla małych uczniów, przez młodzież, po dorosłych. Jednocześnie pozwala zachować kameralny charakter spotkań, idealny dla tych, którym trudniej przełamać się w większym gronie osób. Na zajęciach może towarzyszyć nam przyjaciel, w którego towarzystwie czujemy się dobrze, a w wspólne zajęcia stają się dodatkową i produktywną formą spędzania wspólnego czasu 😊

 

Częstotliwość spotkań ustalamy z uczestnikami zajęć / ich rodzicami lub opiekunami.

 

 • Dla uczniów klas SP 1-5
 • Zajęcia 45 minut à 55 zł / osoba

 

 • Dla uczniów klas SP 6-8, liceum i dorosłych
 • Zajęcia 60 minut à 70 zł / osoba
797 628 502