Dla szóstoklasistów

POWER START

przygotowanie do oddziału dwujęzycznego w klasie 7

Kurs przeznaczony dla uczniów chcących przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego do dwujęzycznego oddziału w klasie 7. Oddział dwujęzyczny to 2 godziny więcej języka angielskiego w tygodniu oraz jeden lub dwa przedmioty nauczane częściowo po angielsku.

    • Spotkania 2 razy w tygodniu pozawalają nam na rzetelne powtórzenie wszystkich zagadnień do klasy 6. włącznie.

 

    • W trakcie kursu rozwiązujemy testy przykładowe przygotowane przez naszą szkołę w oparciu o listę zagadnień i przykładowe testy przedstawione przez Szkołę Podstawową.

 

 

 

Od kilku lat nasi uczniowie z powodzeniem zdają test do oddziału dwujęzycznego.

 

Po teście kurs jest kontynuowany do końca roku szkolnego. Zajęcia poświęcamy wówczas w większości na konwersacje i przygotowanie do pewnego startu w klasie 7

 

797 628 502