Dla siódmoklasistów

 

SKILLS SUPPORT

Klasa 7 to bardzo intensywny rok, kiedy w planie zajęć pojawiają się nowe trudne
przedmioty, czas spędzony w szkole znaczenie się wydłuża, część uczniów zaczyna
uczęszczać do klasy dwujęzycznej, co daje kolejne godziny w planie zajęć. Takie
przeładowanie sprawia, ze 7-klasiści często szukają jakiejś mniej wymagającej opcji.

Nasze propozycje dla 7-klasistów:

WARIANT 1

  • spotkania raz w tygodniu po 60 minut

 

  • zagadnienia poruszane na zajęciach pokrywają się z zagadnieniami omawianymi w szkole, a w grupach, które dobrze sobie radzą w szkole, poszerzają je i dają więcej przestrzeni na ćwiczenie języka mówionego,

 

  • w grupach wymagających powtórek materiału szkolnego, lektor skupia się na klarownym wytłumaczeniu uczniom zagadnień gramatycznych, większym wsparciu w przyswajaniu nowego słownictwa, ćwiczeniach i budowaniu większej pewności siebie w nauce języka obcego

 

  • w maju uczniowie mogą wziąć udział w dodatkowym bezpłatnym spotkaniu informacyjnym na temat egzaminu 8-klasisty, sprawdzić się oraz otrzymać informację o proponowanej dalszej ścieżce przygotowań do tego egzaminu

 

  • podczas kursu uczniowie otrzymują prace domowe, ale takie, które nie „zjadają” za bardzo ich cennego w tym roku czasu

 

Kurs proponujemy zarówno uczniom, którzy dobrze radzą sobie w szkole, a od zajęć dodatkowych oczekują głównie powtórki, uporządkowania wiedzy i wsparcia w trudniejszych zagadnieniach, ale także uczniom, którzy potrzebują większego wsparcia w nauce języka. Uczniów kwalifikujemy do odpowiedniej grupy po rozmowie z samym uczniem, małym „przetestowaniu” umiejętności oraz rozmowie z rodzicem/opiekunem.

 

WARIANT 2

  • spotkania 1 raz w tygodniu 60 minut

 

  • zajęcia prowadzone przez native speakera

 

  • podczas zajęć ćwiczona jest przede wszystkim umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim, wzbogaca się słownictwo oraz rozwija zdolność rozumienia ze słuchu lektor nawiązuje tematami do zagadnień omawianych w szkole, a także proponuje dodatkową tematykę opartą głównie na zainteresowaniach uczestników

 

  • uczniowie poszerzają tez wiedzę związaną z kulturą i geografią krajów anglojęzycznych na zajęciach są wykorzystywane między innymi karty pracy, gry, zabawy językowe, muzyka konwersacje

 

Kurs proponujemy uczniom, którzy radzą sobie z zagadnieniami omawianymi w szkole, a od lekcji dodatkowych oczekują przede wszystkim konwersacji, obcowania z prawdziwym językiem i jednocześnie dobrej zabawy.

797 628 502