Dla siódmoklasistów

kurs 7-klasisty

SKILLS SUPPORT

kurs języka angielskiego podczas intensywnego roku szkolnego w klasie 7

 

Klasa 7 to bardzo intensywny rok, kiedy w planie zajęć pojawiają się nowe trudne przedmioty, czas spędzony w szkole znaczenie się wydłuża, część uczniów zaczyna uczęszczać do klasy dwujęzycznej, co daje kolejne godziny w planie zajęć. Takie przeładowanie sprawia, ze 7-klasiści często zawieszają zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, często jednak szukając jakiejś opcji w II. semestrze.

Staramy się dostosować do takiego stanu rzeczy. Oto nasze propozycje dla 7-klasistów:

WARIANT 1

najważniejsze informacje o kursie:

 • spotkania raz w tygodniu po 75 minut

 

 • zajęcia nie wprowadzają kolejnego podręcznika, bazują na materiałach przygotowanych przez lektora
 • zagadnienia poruszane na zajęciach pokrywają się z zagadnieniami omawianymi w szkole:
 • w grupach, które dobrze sobie radzą w szkole, poszerzają je i dają więcej przestrzeni na ćwiczenie języka mówionego,
 • w grupach wymagających powtórek materiału szkolnego skupiają się na klarownym wytłumaczeniu Uczniom zagadnień gramatycznych, większym wsparciu w przyswajaniu nowego słownictwa, ćwiczeniach i budowaniu większej pewności siebie w nauce języka obcego

 

 • sprawdzanie postępów uczniów odbywa się w sposób „bezbolesny”, często niezauważalny przez uczniów, a Rodzice i Opiekunowie raz w miesiącu otrzymują informację na ten temat

 

 • w maju Uczniowie mogą wziąć udział w dodatkowym bezpłatnym spotkaniu informacyjnym na temat egzaminu 8-klasisty, sprawdzić się oraz otrzymać informację o proponowanej dalszej ścieżce przygotowań do tego egzaminu

 

 • podczas kursu Uczniowie otrzymują prace domowe, ale takie, które nie „zjadają” za bardzo ich cennego w tym roku czasu

 

Kurs proponujemy zarówno Uczniom, którzy dobrze radzą sobie w szkole, a od zajęć dodatkowych oczekują głównie powtórki, uporządkowania wiedzy i wsparcia w trudniejszych zagadnieniach, ale także Uczniom, którzy potrzebują większego wsparcia w nauce języka. Uczniów kwalifikujemy do odpowiedniej grupy po rozmowie z samym Uczniem, małym „przetestowaniu” umiejętności oraz rozmowie z Rodzicem/Opiekunem.

 

 • czas trwania kursu: 09.2022 – 16.06.2023
 • ilość spotkań: 35 spotkań
 • długość spotkań: 75 minut
 • materiały dydaktyczne: wliczone w cenę kursu

 

 

WARIANT 2

konwersacje

 

najważniejsze informacje na temat kursu:

 

 • spotkania 1 raz w tygodniu 60 minut
 • zajęcia prowadzone przez native speakera
 • podczas zajęć ćwiczona jest przede wszystkim umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku angielskim, wzbogaca się słownictwo oraz rozwija zdolność rozumienia ze słuchu
 • lektor nawiązuje tematami do zagadnień omawianych w szkole, a także proponuje dodatkową tematykę opartą głównie na zainteresowaniach uczestników
 • Uczniowie poszerzają tez wiedzę związaną z kulturą i geografią krajów anglojęzycznych
 • na zajęciach są wykorzystywane między innymi karty pracy, gry, zabawy językowe, muzyka

 

Kurs proponujemy uczniom, którzy radzą sobie z zagadnieniami omawianymi w szkole, a od lekcji dodatkowych oczekują przede wszystkim konwersacji, obcowania z prawdziwym językiem i jednocześnie dobrej zabawy.

 

 • czas trwania kursu: 09.2022 – 16.06.2023

 

 • ilość zajęć: 35 spotkań

 

 • długość spotkań: 60 minut

 

 • materiały dydaktyczne: wliczone w cenę kursu
797 628 502