Dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej

kurs dla 1- 6- klasistów

ENGLISH DOUBLE COURSE

 • Spotkania 2 razy w tygodniu po 45 minut
 • Jedno spotkanie w tygodniu prowadzi lektor polski – nowe struktury gramatyczne,
  słownictwo, drugie spotkanie native speaker – spotkania rozwijające umiejętność
  swobodnej komunikacji w języku angielskim, słownictwo, rozumienie ze słuchu,
  pewność siebie
 • W grupach wymagających więcej powtórek materiału szkolnego, nastawionych
  bardziej na korepetycji proponujemy 2 spotkania z lektorem polskim

 

Dzieci mają okazję do uczestniczenia w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych, na
których spotykają zagranicznych gości i poznają świat poprzez język angielski:
2 spotkania w każdym semestrze!

ENGLISH STANDARD COURSE

 • zajęcia 1 raz w tygodniu po 45 minut
 • spotkania prowadzi lektor polski, z którym uczniowie trenują i rozwijają wszystkie
  kompetencje językowe: nowe struktury gramatyczne, zasób słownictwa, rozumienie
  tekstów czytanych, ze słuchu oraz mówienie. Lektor skupia się także na obudzeniu w
  dzieciach chęci do nauki języka, aby ci którzy jeszcze nie są do końca przekonani,
  zobaczyli korzyści i frajdę z posługiwania się językiem obcym😊

Dzieci mają okazję do uczestniczenia w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych, na
których spotykają zagranicznych gości i poznają świat poprzez język angielski:
2 spotkania w każdym semestrze!

 

Oba warianty proponujemy zarówno uczniom, którzy dobrze radzą sobie w szkole, a od zajęć dodatkowych
oczekują głównie powtórki oraz rozwijania umiejętności swobodnej komunikacji w języku obcym, ale także
uczniom, którzy potrzebują większego wsparcia w nauce języka. Uczniów kwalifikujemy do odpowiedniej
grupy po rozmowie z samym uczniem, małym „przetestowaniu” umiejętności oraz rozmowie z
rodzicem/opiekunem.

797 628 502