Dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej

kurs dla 1- 6- klasistów

ENGLISH DOUBLE COURSE

standardowy kurs językowy dla uczniów klas 1-6 sp

 

WARIANT 1

 • spotkania 2 razy w tygodniu po 50 minut
 • jedno spotkanie w tygodniu prowadzi lektor polski (nowe struktury gramatyczne, słownictwo), drugie spotkanie native speaker lub nauczyciel obcojęzyczny (spotkania rozwijające umiejętność swobodnej komunikacji w języku angielskim, słownictwo, rozumienie ze słuchu, pewność siebie)
 • w grupach, które dobrze radzą sobie z zagadnieniami omawianymi w szkole, a zajęcia dodatkowe mają wzbogacić zasób słownictwa, struktur gramatycznych oraz szerzej rozwinąć wszystkie kompetencje językowe, zajęcia oparte są na podręczniku Wonderful World (National Geographic Learning i Nowa Era) lub Junior Explorer
 • w grupach wymagających więcej powtórek materiału szkolnego, zajęcia opierają się na dodatkowych materiałach przygotowanych przez lektora; nie wprowadzają nowego podręcznika – w przypadku grup typowo korepetycyjnych proponujemy 2 spotkania z lektorem polskim

 

 • dzieci mają okazję do uczestniczenia w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych, na których spotykają zagranicznych gości i poznają świat poprzez język angielski

 

Kurs proponujemy zarówno Uczniom, którzy dobrze radzą sobie w szkole, a od zajęć dodatkowych oczekują głównie powtórki oraz rozwijania umiejętności swobodnej komunikacji w języku obcym, ale także Uczniom, którzy potrzebują większego wsparcia w nauce języka. Uczniów kwalifikujemy do odpowiedniej grupy po rozmowie z samym Uczniem, małym „przetestowaniu” umiejętności oraz rozmowie z Rodzicem/Opiekunem.

 

 • czas trwania kursu: 09.2022 – 16.06.2023

 

 • ilość zajęć: 60 spotkań

 

 • długość spotkań: 50 minut

 

 • materiały dydaktyczne: wliczone w cenę kursu

 

 

WARIANT 2        ENGLISH STANDARD COURSE

 • Zajęcia 1 raz w tygodniu po 50 minut
 • spotkania prowadzi lektor polski, z którym uczniowie trenują i rozwijają wszystkie kompetencje językowe: nowe struktury gramatyczne, zasób słownictwa, rozumienie tekstów czytanych, ze słuchu oraz mówienie. Lektor skupia się także na obudzeniu w dzieciach chęci do nauki języka, aby ci którzy jeszcze nie są do końca przekonani, zobaczyli korzyści i frajdę z posługiwania się językiem obcym😊
 • zajęcia oparte są na podręczniku Wonderful World (National Geographic Learning i Nowa Era) lub Junior Explorer
 • w grupach wymagających więcej powtórek materiału szkolnego, zajęcia opierają się na dodatkowych materiałach przygotowanych przez lektora; nie wprowadzają nowego podręcznika

 

 • dzieci mają okazję do uczestniczenia w bezpłatnych spotkaniach warsztatowych, na których spotykają zagranicznych gości i poznają świat poprzez język angielski

 

Kurs proponujemy zarówno Uczniom, którzy dobrze radzą sobie w szkole, a od zajęć dodatkowych oczekują głównie powtórki oraz rozwijania umiejętności swobodnej komunikacji w języku obcym, ale także Uczniom, którzy potrzebują większego wsparcia w nauce języka. Uczniów kwalifikujemy do odpowiedniej grupy po rozmowie z samym Uczniem, małym „przetestowaniu” umiejętności oraz rozmowie z Rodzicem/Opiekunem.

 

 

 • czas trwania kursu: 09.2022 – 16.06.2023

 

 • ilość zajęć: 35 spotkań

 

 • długość spotkań: 50 minut

 

 • materiały dydaktyczne: wliczone w cenę kursu
797 628 502