zajęcia dla dzieci przedszkolnych

ENGLISH PRE-SCHOOL CLUB

cykl zajęć dla 4-latków

pierwszy rok nauki to oswajanie się z językiem angielskim, dzieci uczą się prostego słownictwa, zajęcia opierają się na zabawach językowych, grach, materiałach muzycznych, rymowankach, wykorzystujemy materiały dydaktyczne National Geographic Learning, maty KIDDO oraz wiele własnych kreatywnych pomysłów

cykl zajęć dla 5 i 6 latków

tak jak w pierwszym roku nauki, przede wszystkim bawimy się z językiem, korzystamy z wyżej wymienionych zasobów dydaktycznych. Jednak w tej grupie wiekowej zajęcia łączymy z metodą opartą na globalnej nauce czytania przy wykorzystaniu książeczek BINGO BOY READS WITH KIDS.

797 628 502